Alice Snijder
Coach voor mensen in een moeilijke tijd.
Home
Wie ben ik
Rouw
Voor wie?
Referenties
Kosten
Contact
Links
Dokter Swart
Jacques J. d'Ancona
E.S.J.M de Bont, Kinderoncoloog
Jacques J. d'Ancona
HET VERLIES DAT NOOIT WENT


Rouw, het verlies dat nooit went. Het verdriet dat nooit wil stollen...De vertwijfeling en verwarring waarin je gedompeld wordt, plus de goede bedoelde adviezen die je worden toegeworpen, zonder dat je er om hebt gevraagd.

Zelf had ik op 4 januari 1996 te maken met de dood van mijn geliefde. Daarover zeg ik niet meer dan dat drie maanden later een Bekende Nederlander op me af kwam, toen ik voor het eerst weer eens op een party verscheen. En wat denk je? Die BN'er informeerde 'of ik al weer iemand had...'
  Het was een vorm van medeleven waar ik niet aan toe was, maar ik kon er wel om lachen. Die BN'er -jullie kennen hem allemaal, maar ik onthul zijn naam niet- was een van degenen die me met de neus op de feiten duwde.
Alice Snijder heeft dat ook mee gemaakt, nadat zij in 2007 haar dochtertje had verloren. Enkele jaren later ontmoette ik haar. Bij TV NOORD had ik het programma 'Als de dood'... waarin ik een serie gesprekken voerde met mensen die (in de breedste betekenis) beroepshalve of prive te maken hadden met sterven. Alice was mijn gast. Een indrukwekkende gast, door de kracht die ze uitstraalde. Maar ze poseerde geen moment toen ze vertelde van haar ervaringen. Het was treffend en realistisch mede omdat zij heel goed onder woorden bracht met welke praktische zaken je dan ook te maken krijgt.
Natuurlijk probeerde ik te peilen wat een moeder van 2 kinderen voelt die een kind moet weg brengen en pas gescheiden is. Sentimenteel? Absoluut niet. En juist daardoor zal ik het gesprek met Alice nooit vergeten. Misschien ben ik daarom blij dat juist zij gezinnen tegemoet komt die in een moeilijke periode zitten of inmiddels weten dat er een zware tijd aan komt.
Ik denk dat zij dat heel goed kan. Waarom? Omdat Alice zo verstandig is zich geen therapeut te noemen. Daar heeft ze goede reden voor: het is een zwaar, beladen begrip. Alice wil een coach zijn die zich niet opdringt, in gesprek gaat, luistert en adviseert als er een beroep op haar wordt gedaan.
Ze zal vast zeggen dat je niet altijd sterk hoeft te zijn. Dat het nodig is verdriet niet te ontkennen... Zo is het.


Jacques d'Ancona